Horský internetový klub, o.z.
05981 Dolný Smokovcec 6
Vysoké Tatry
Otázky na predaj posielajte na: info@tatrica.sk
alebo
volajte v čase od 9.00 - 15.00 hod. v pracovné dni
na telefónne číslo +421903745787

Untitled Page
TATRICA - vydavateľská činnosť na hory.sk - HIK, o.z., Vysoké Tatry